Mosquetons intel·ligents

Als nostres parcs utilitzem mosquetons intel·ligents, un equip de protecció individual concebut especialment per a activitats d'oci en altura d'acord a la directiva 89/686/CEE. Estan formats per 2 conectors i un cap que integren 3 nivells de seguretat: Detecció de l'ancoratge metàl·lic (mitjançant un imant), gallet de desbloqueig segur i sincronització de l'obertura/tancament. El cap inclou un bucle destinat a unir-se amb l'arnès conforme a la norma EN12277.

Amb aquests mosquetons és impossible quedar deslligat!


Normes de seguretat

  El nostre parc es regeix per les normes europees UNE EN 15567-1 pel que fa a la construcció i UNE EN 15567-2 pel que fa a l'explotació. La construcció i tot el material utilitzat en les nostres instal·lacions són acreditats cada any per la certificació d'una auditoria externa conforme a la normativa europea.

  Cada any també es realitza un estudi fitosanitari amb un complet diagnòstic de la salut i resistència dels arbres afectats per la construcció.

  Preservar els valors ecològics del bosc és el nostre principal objectiu i per això tant l'entorn, la senyalització de camins com el no utilitzar cap element metàl·lic per a no perjudicar els arbres ni el seu creixement, són qüestions fonamentals.

  Todas las sujeciones se han realizado mediante sistemas de presión y se ha protegido también la corteza de los árboles con protectores de madera tratada.

  La qualitat i la seguretat de les instal·lacions i els equips han estat certificats per una empresa auditora externa.

  Els nostres monitors et proporcionen l'equip obligatori, EPI (equip de protecció individual). Una vegada equipat, els nostres monitors t'expliquen en l'àrea de brífing o d'iniciació les normes de seguretat perquè puguis progressar de manera segura per les plataformes i els jocs.

  En tot moment, des del sòl, un monitor supervisarà en tots els circuits les maniobres de seguretat dels usuaris i el correcte funcionament de l'activitat.

  Tots els circuits i material són revisats diàriament abans de l'obertura del parc.