PROTOCOL SANITARI PARC D’AVENTURA COVID-19

Perquè es segur venir als nostres parcs:

 1. És una activitat al aire lliure.
 2. Ja disposem de una normativa europea de gestió que facilita el protocol de seguretat.
 3. Controlem el aforament amb el lliurament dels arnesos.
 4. Disposem de regles clares en la quantitat de usuaris per joc i plataforma.
 5. Desinfectem en cada us els EPIS.

 Introducció 

Hem establert un protocol d’actuació en els nostres parcs que garanteixen la seguretat sanitària segon el establert per les autoritat. 

Hem fet una avaluació de riscos adaptat i actualitzat com a concepte preventiu . 

Disposem de més de 5 hectàrees de bosc i suficient espai per evitar les aglomeracions i poder respectar en tot moment les distàncies de seguretat tant al terra com en els circuits. 

En el accés al parc hem instal·lat rètols informatius del nostre protocol sanitari 

A l’entrada del parc es prendrà la temperatura de tots els usuaris per protegir els altres clients que estiguin dins el parc. 

Els nostres professionals aniran protegits amb mascaretes, disposarem de sabó hidroalcohòlic a les taquilla, accessos a l’equipament, accés lavabos i bar. 

Controlarem a les taquilles i equipament les distancies de seguretat. Reduirem els grups als entrenaments i la formació, desinfectarem els equipament en cada ús i diàriament tot el mobiliari de serveis. 

Es obligatori el us de mascareta i el rentat de mans abans de la contractació de les activitats . Per fer l’activitat en alçada no es obligatori el us de mascareta. Aconsellem en tot moment mantenir les distancies de seguretat. 

ACTUACIONS SANITÀRIES I DE SEGURETAT AL PARC 

1. Taquilles 

 •  Es prendrà la temperatura a tots els clients, a l’accés al parc 
 •  S’establirà un control per respectar les distàncies de seguretat 
 •  Estarà disponible gel hidroalcohòlic pels usuaris i serà obligatori rentar-se les mans abans de la contractació del servei 
 •  Hi ha una mampara de protecció a les taquilles 
 •  Es desinfectarà els datàfons en cada ús . 
 •  El canvi s’entregarà en un bandeja 

2. Àrea d’espera abans de l’equipament 

 • S’establirà grups reduïts i es senyalitzarà les distàncies. (Màxim 6 usuaris) 

3. Equipament 

 • Es faran grups reduïts (Màxim 2 usuaris simultàniament) 
 • El client haurà de portar mascareta 
 • Els monitors portaran mascareta i en alguns moment amb reforç de visera 

4. Formació i entrenament abans de l’activitat 

 • Es faran grups reduïts per conservar les distàncies. Màxim grups de 8 usuaris simultàniament. 
 • En tot moment el monitor controlarà el moviment dels usuaris. 

5. Accessos als circuits 

 • Un monitor acompanyarà el grup a l’entrada del circuit. Ordenarà els usuaris a una distància de 2 metres i donarà les entrades individualitzades. 
 • Per ajustar els arnesos retirar les polseres el monitor haurà de portar mascareta. 
 • S’estableix una distància de seguretat en el terra per accedir als circuits controlats pels monitors. 

6. Jocs en els circuits 

 • Ja tenim un protocol que no pot haver més d’un usuari per joc i plataforma. 

7. Desinfecció del EPIS 

 • En cada ús es desarà el material utilitzant en la zona de quarantena i es desinfectaran els arnesos i el material utilitzat pels usuaris. 
 • Cada cop que un usuari hagi fet servir un EPI es col·locarà a l’àrea expressa de neteja i s’esperaran 10 minuts per reutilitzar-lo. 

8. Rescats 

 • En cada rescat el tècnic haurà de portar guants i mascareta. 

9. Vigilància del moviment dels usuaris 

 • El monitor vigilaran pel terra que tots els usuaris respectin les distàncies de seguretat 
 • A la vigilància el monitor podrà prescindir de la mascareta. 
 • M’entres fa el itinerari evitar passar a prop dels clients i en el cas d’atendre’ls o donar entrada s’haurà de re col·locar la mascareta 

10.Neteja i desinfecció de tot el mobiliari 

 • Cada matí es desinfectarà bar, cadires, taules, pícnic, sala monitors i caseta de recepció. 
 • Es desinfectarà el mobiliari i hi haurà gel hidroalcohòlic en el accés a cada servei respectant les distàncies de seguretat. 
 • La neteja i desinfecció generals dels lavabos i serveis es realitzarà 3 cops al dia. 

11. El director del parc serà el representant de salut i vetllarà per complir els protocols establerts. 

12. Els monitors s’hauran de rentar les mans després de cada manipulació i intensament cada dues hores i serà responsable de la neteja dels seu equipament sanitari. 

 

 

COSTA BRAVA PARC AVENTURA